Polityka prywatności - Palazzani rubinetterie

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje na podstawie art. 13 dekretu ustawodawczego nr. Nr 96/2003 dla odwiedzających stronę Palazzani.eu oraz użytkowników usług oferowanych przez nią, zaczynając od (http://www.palazzani.eu), z wyjątkiem linków zewnętrznych.

Dane zebrane przez tę witrynę dzielą się na:

Dane nawigacyjne
Do tej kategorii danych należą adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników, którzy łączą się z witryną, adresy notacji identyfikatora adresów URL (Uniform Resource Identifier) ​​wymaganych zasobów oraz inne parametry związane z protokołem http i systemem operacyjnym oraz środowiskiem komputerowym użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych dotyczących korzystania z serwisu oraz do sprawdzenia jego prawidłowego funkcjonowania i są usuwane bezpośrednio po przetworzeniu. Dane mogłyby zostać użyte do wykrycia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznego cyberprzestępstwa za uszkodzenie witryny.

Dane dostarczone są dobrowolnie przez użytkownika
Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie e-maili na adresy wskazane na tej stronie wymaga późniejszego nabycia adresu nadawcy, niezbędnego do odpowiedzi na prośbę.

COOKIES

Żadne dane osobowe użytkowników nie są pobierane przez witrynę. Żadne pliki cookie nie są wykorzystywane do przekazywania informacji osobistych, ani nie są używane.
Przypominamy, że użytkownik może w dowolnym momencie skonfigurować przeglądarkę, aby wyłączyć obsługę plików cookie lub otrzymywać informacje o nich, gdy otrzymują ciasteczka i odmawiają uprawnień do wysyłania.

Z wyjątkiem danych zebranych automatycznie (dane nawigacyjne), wkład innych informacji za pośrednictwem poczty e-mail lub predysponowanych modułów jest wolny.

Miejsce przechowywania danych jest serwerem dostawcy hostingu witryny (http://www.palazzani.eu) dla danych nawigacyjnych i komputerów w Palazzani.eu w zakresie innych komunikatów, z wyjątkiem plików cookie które są przechowywane na komputerach.

ANALITYKA COOKIE
Witryna korzysta z Google Analytics: pliki cookie w Analytics są uważane za techniczne, jeśli są wykorzystywane wyłącznie w celach optymalizacji i jeśli adresy użytkowników są przechowywane anonimowo. Pamiętaj, że dane są używane tylko w celu uzyskania najczęściej odwiedzanych stron, liczby odwiedzin, zagregowanych danych dotyczących odwiedzin systemu operacyjnego, przeglądarki itp. Te parametry są przechowywane na serwerach Google, które regulują ochronę prywatności zgodnie z tymi wskazówkami.

NEWSLETTER

Na stronach witryny znajduje się formularz zawierający pole: „adres e-mail”.

Wypełniając swoje dane na polu i kliknij na przycisk rejestracji, użytkownika wyraża zgodę na przechowywanie adresu w bazie danych dla przyszłego wykorzystania w sposób i do celów opisanych w niniejszej polityce.


TRYB PRZETWARZANIA DANYCH
 

Przetwarzanie zebranych danych jest obsługiwane przez strony za pomocą narzędzi informatycznych i telekomunikacyjnych z logiką ściśle związaną z celami przedstawionymi poniżej, a poza tym tak, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych. 

Na dostawę i zarządzanie newslettera, Palazzani.eu korzysta z usługi oferowanej przez MailPoet (Rocket Science Group, LLC, 512 Środki St., Suite 404-30318 – Atlanta, Georigia). 

Zebrane dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach programu MailPoet. 

Zgodnie z polityką prywatności Mailpoet Twoje dane nigdy nie będą wykorzystywane bezpośrednio przez MailPoet lub sprzedawane osobom trzecim. Usługa MailPoet jest używana przez należycie upoważnionych operatorów w celu utrzymania usługi i wykonywania tej funkcji przez nich mogą mieć dostęp do Twoich danych. W każdym przypadku obowiązują gwarancje zapewnione przez politykę prywatności Mailpoet. 

W stosunku do celów opisanych poniżej, gdy administrator wyśle ​​biuletyn, dane są pobierane za pomocą narzędzi dostarczonych przez MailPoet a poprzez nich zostanie wysłany newsletter.